Vložit soubor
Zrušit
Uložit

asociace ředitelů základních škol ČR

Asociace základního školství ČR (AZŠ) vznikla k 1.1.1999 transformací Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ) po pěti letech její činnosti. V roce 2005 se opět transformovala na Asociaci ředitelů základních škol. Cíle AŘZŠ jsou podrobněji rozvedeny ve Stanovách.


Hlavní cíle:

  • Členem AŘZŠ mohou být jak fyzické (jako dosud), tak právnické osoby - školy a školská zařízení jako instituce.
  • Aktivit asociace se mohou účastnit všichni pedagogové oblasti základního vzdělávání.
  • AŘZŠ propojuje profesní problematiku managementu škol s profesní problematikou pedagogů z terénu.
  • AŘZŠ umožňuje větší a přímější aktivizaci rodičů jako zákonných zástupců dětí ve funkci odběratelů vzdělávací zakázky.
  • AŘZŠ nabízí koncentraci profesionálních kapacit pro řešení otázek koncepce vzdělávacího systému a řízení vzdělávacích procesů.
  • AŘZŠ zřídí poradensko - informačně - konzultační pracoviště pro potřeby ředitelů a pedagogů základního školství.
  • AŘZŠ má příležitost se aktivně zapojit do odborného působení v CZESHA a při té příležitosti intenzivně prosazovat a modelovat kontinuální systém vzdělávání od předškolního až po maturitu či vyšší odborné vzdělání.