O nás

Podpora výzvy malotřídních škol

Podpora „Výzvy ředitelů málotřídních škol”


Rada Asociace ředitelů základních škol ČR podporuje Výzvu ředitelů málotřídních škol ze dne 15. ledna 2021. Uvědomujeme si, že podmínky v málotřídních školách jsou výrazně odlišné od škol úplných. Zároveň oceňujeme konstruktivnost a věcnost výzvy. Také my jsme přesvědčeni, že naznačené rozvolnění podmínek pro tyto školy by bylo z epidemického hlediska jen velmi málo významné, ale pro tyto školy by mamenalo řešení často jen velmi obtížně zvládnutelných organizačních problémů, nemluvě o přínosu pro žáky a jejich rodiče.
Jsme si vědomi skutečnosti, že pojem „málotřídní škola” není v současné školské legislativě podchycen, přesto by se daly poměrně jednoduše definovat, aby se uvedeným rozumným návrhům dalo vyhovět.
V Praze dne 19. 1.2021                                                                     PaedDr. Michal Černý, prezident AŘZŠ

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.