O nás

Představení prvních výstupů Partnerství 2030+

Ve středu 17. 2. proběhl další ze sedmi zpětnovazebních workshopů členů Partnerství 2030+. Vedoucí experti Pracovních skupin Střední článek a Wellbeing představili třiceti členům Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ) první pracovní návrhy podoby středního článku vedení regionálního školství a opatření na podporu wellbeingu učitelů a žáků. “Dnešní konzultace má dva specifické cíle, které považujeme za důležité a stojíme si za nimi. Chceme společně pozvednout vzdělávání na vyšší úroveň pomocí efektivní podpory vedení škol a podpory wellbeingu učitelů a žáků,” sdělil na úvod prezident AŘZŠ a ředitel Masarykovy ZŠ v pražských Klánovicích Michal Černý.

Celá tisková zpráva zde.

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.