O nás

Den učitelů

Všem kolegyním učitelkám a kolegům učitelům přejeme ke Dni učitelů dostatek sil, mnoho nových nápadů, trpělivost a dobré šéfy. Ať na školách panuje atmosféra důvěry, spolupráce a bezpečí. 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

/Jan Ámos Komenský/

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.