Členství

Členství právnických osob

Řádným členem se prostřednictvím ředitele školy může stát každý z následujících subjektů:

  • základní škola
  • základní umělecká škola
  • další školská zařízení a organizace, jejichž činnost je spjata se základním vzděláváním

Členství fyzických osob 

Řádným členem se může stát:

  • ředitel školy
  • zástupce ředitele školy
  • pedagogičtí pracovníci subjektů, které jsou uvedeny v předcházejícím bodě

Zájemce o členství se může přihlásit na základě vyplněné přihlášky, kterou získá:

  • od svého regionálního zástupce
  • na www stránkách AŘZŠ ČR

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.