Akce asociace

Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu  PUBLIKACE ZDE

Publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách
z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.
 

Anketa byla zaměřena mimo jiné na podporu wellbeingu v době distanční výuky a přípravu na návrat žáků do škol. 
Vzešly z ní náměty, které jsou v textu rozděleny do tří oblastí:

  • Jak ve školách učitelé a další pedagogičtí pracovníci podporují wellbeing žáků
  • Co školy chystaly v souvislosti s návratem žáků k prezenční výuce
  • Odkazy na užitečné materiály a doporučení v podpoře wellbeingu

Textové výsledky ankety Wellbeing 
Grafické výsledky ankety Wellbeing

 

Dne 9. prosince 2020 od 9.00 do 15.00 hodin proběhlo 1. online setkání AŘZŠ s programem, který se týkal jak činnosti asociace, tak aktuální situace ve školství a připravovaných změn.

 

53. VALNÁ HROMADA (ŘÍJEN 2020) JE BOHUŽEL OPĚT ZRUŠENA, PROBĚHNE V ŘÍJNU 2021. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ - COVID.

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.