Klub emeritních ředitelů

Klub emeritních ředitelů (dále jen KEŘ) je ustaven jako součást Asociace ředitelů základních škol České republiky (AŘZŠ). Jeho cílem je i nadále aktivně působit v AŘZŠ i jejích orgánech, při maximálním využitím schopností a zkušeností členů v zájmu zlepšování podmínek základního vzdělávání.

Kdokoli z aktivních ředitelů škol, kdo má zájem o odbornou spolupráci nebo poradenství a zkušenosti členů KEŘ, může oslovit vedení asociace (radu asociace), které zprostředkuje kontakt na vybraného člena KEŘ.

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.